Bibi Rangda

Notatie

Bibi, Bibi Rangda, apang durus karyan Bibi.
Bibi mejauman kelod kangin, jumadane jegeg lengser.
Suba jani keto tiyang ngaba aled munyi.
Sesangan kawon, jaja sirat meduluran bungan duren.
Duren, duren ijo , sumangkane kuning gading.
Kantilampa nguda, salak, nangka, kaliasem mangeronce.

Audio

Videos

Klik op om een video te selecteren

Sinom Ladrang

Notatie

Audio

entire piece

entire piece with polos

second part polos

second part sangsih

second part kotekan

Videos

Klik op om een video te selecteren